Hvordan fungerer SAFEonNET?

Når der skal sættes ind mod overgreb og dårlig omtale online, gør SAFEonNET følgende:

Analyse

Er skaden sket, foretages en grundig analyse af det uønskede indhold. Herudfra leveres en endelig handlingsplan med anbefalinger til, hvordan det uønskede indhold bedst håndteres.

Mægling

Ved behov ydes konfliktmægling mellem offeret og krænkeren, der står bag krænkelsen/den dårlige omtale online med det formål, at få den uønskede indhold fjernet.

Juridisk vurdering

Vurderes krænkelsen eller den dårlige omtale online som værende injurierende, vil der blive foretaget en juridisk vurdering af, hvorvidt overgrebet kan bearbejdes med juridiske skridt.

Eksekvering

SAFEonNET tilbyder en skræddersyet eksekvering i forhold til håndtering af det konkrete overgreb eller den dårlige omtale, samt reducering af skaden fra digitale medier.

Hvordan dækker SAFEonNET?

Kriseberedskab bestående af Danmarks førende specialister stilles til rådighed for offeret og dennes familie, der er udsat for krænkelser online. Formålet er øjeblikke fjernelse af det krænkende materiale. Dette gøres ved hjælp af nedenstående steps.

Fjernelse af krænkende materiale fra internettet eller

Begravelse af krænkende materiale fra Google

Efterforskning og dokumentation

Konfliktmægling

Rådgivning og håndtering

Kontakt til krænker, politi, advokat, skole/arbejdsplads, medie og serverudbyder

Hjælp til politianmeldelse

Deltagelse i møder hos politi og/eller advokat

Juridisk vurdering og rådgivning

Ingen egenbetaling eller karensperiode.

Er du interesseret i at høre mere?