Hvorfor blive forsikret hos SAFEonNET®?

Det har konsekvenser, når der ligger dårlig omtale på nettet!

For virksomheder vil det have stor betydning for folks videre beslutningsproces. En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov* viser, at 78 % af alle danskere stoler på online omtale og anmeldelser af virksomheder – hvad enten det er godt eller skidt. Ud af dem ville 70 % fravælge at handle hos eller indgå et samarbejde med denne virksomhed, hvis de stødte på dårlig omtale. Det resulterer i, at virksomheden mister 27 % potentielle nye ordrer og aftaler, hvis den har dårlig omtale liggende på nettet.

For private kan falske oplysninger eller private historier og billeder være ydmygende og have enorme personlige konsekvenser – psykisk og fysisk.

SAFEonNET® træder ind med en sikring af virksomheder og deres ansatte, så arbejdspladser bevares, og medarbejdere ikke skal have fravær for at løse komplekse problemstillinger.

For personale kan arbejdsrelateret digital chikane have psykiske-, fysiske- og adfærdsmæssige konsekvenser. Digital chikane på arbejdspladsen skal forebygges, og hvis skaden sker, skal denne håndteres korrekt, så der skabes et trygt arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre sig at arbejdsrelateret digital chikane i og udenfor arbejdet forebygges og håndteres.

For foreninger kan forsikringen minimere de konsekvenser, som dårlig omtale og krænkende digital adfærd har på foreningen og dennes medlemmer. Vores specialiser sørger for at bearbejde og håndtere dårlig omtalte og shitstorms.

Formålet med SAFEonNET® er at hjælpe danskerne med at bevare og værne om deres gode omdømme på nettet

”Findes den perfekte virksomhed, hvor ingen fejl begås? Hvis det skulle kunne lade sig gøre, ville den være opbygget af komplet fejlfrie mennesker. Men da ingen mennesker er fejlfrie, må svaret til spørgsmålet være et klart nej” – William Atak, CEO SAFEonNET®.

Et godt omdømme har aldrig været vigtigere

Med de muligheder internettet i dag giver os for at søge og finde information, har det aldrig været vigtigere at have styr på sit online omdømme. Du har kun én chance for at give et godt førstehåndsindtryk til potentielle/eksisterende kunder, arbejdsgivere, personale og samarbejdspartnere.

Shitstorms og dårlig omtale kan koste arbejdspladser

Dårlig omtale af en virksomhed kan i værste tilfælde forringe en virksomheds omdømme og økonomi i en sådan grad, at det kan resultere i både fyringer og lukninger. Dårlig omtale kan både være velfortjent og ufortjent. Ofte opstår dårlig omtale dog på baggrund af misforståelser, og inden nogen form for mægling mellem virksomhed og kunde har fundet sted.

Digitale overgreb kan koste sygedage

Digitale overgreb er et indgreb i privatsfæren. Det kan være meget personligt, meget ydmygende og svært at overskue sin vej ud af, hvis man ikke ved, hvordan man håndterer det. Den psykiske belastning skal ikke undervurderes, når historier om ens person eller familie opleves ude af kontrol. Her kan SAFEonNET® træde ind og hjælpe, så der handles rigtigt fra start, den ansatte føler sig taget hånd om, og en sygemelding kan undgås.

Hos SAFEonNET® mener vi, at de fleste fortjener en chance til, hvorfor vi også sikrer virksomheder, der får velfortjent dårlig omtale online, hvis fejlen vurderes som værende enkeltstående. Vi glemmer dog ikke den part, der har fået den dårlige oplevelse. Derfor forsøger vi altid at bygge bro mellem parterne.

Hvorfor SAFEonNET® frem for almindelig reputation management?

Finder du dig krænket online, kan det være både tidskrævende og meget omkostningstungt at få udbedret skaderne med et almindeligt Online Reputation Management forløb, der ofte kan komme op og koste omkring 100.000 kr. og derover.

Ved at sikre arbejdsplads og ansatte med SAFEonNET® er du garanteret en både langt billigere og mere omfattende sikring på nettet. SAFEonNET® kan både forebygge fremtidige shitstorms og dårlig omtale, samt gribe ind så snart et overgreb forekommer. Med andre ord vil du med SAFEonNET® spare både tid og penge, da det er billigere at forebygge end at slukke brande.

*Tallene kommer fra en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov i samarbejde med SAFEonNET®. Der er i alt gennemført 1032 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år i perioden 17. – 18. december 2014.

Er du interesseret i at høre mere?