Arbejdstilsynets kampagne sætter fokus på digital chikane

Arbejdstilsynets kampagne sætter fokus på digital chikane

Arbejdstilsynet har igangsat en kampagne med fokus på digital chikane på arbejdspladsen, som er designet til at vejlede virksomheder i at håndtere digital chikane blandt deres medarbejdere. Det handler om at have klare retningslinjer og en solid plan for at håndtere situationer og sikre et trygt arbejdsmiljø for alle.

Arbejdsrelateret digital chikane, også kendt som cyberchikane eller digital chikane på arbejdspladsen, er negative adfærdsmønstre, der foregår via af digitale medier i en arbejdsmæssig kontekst. Digital chikane på arbejdspladsen indebærer truende e-mails, mobning via sociale medier, spredning af rygter, uønsket deling af personlige oplysninger online samt oprettelse af falske profiler eller identitetstyveri. Det er generel intimiderende eller nedværdigende kommunikation via digitale kanaler.

En ny undersøgelse foretaget af National Overvågning af Arbejdsmiljø blandt Lønmodtagere (NOA-L) viser, at omkring 28 procent af medarbejdere, der har oplevet chikane fra kunder, patienter, elever, klienter eller pårørende inden for de seneste 12 måneder, primært har oplevet chikane via sociale medier, telefon, SMS, e-mail eller via brev.

Konsekvenser af arbejdsrelateret digital chikane

Det er arbejdsgiverens ansvar at forebygge arbejdsrelateret digital chikane. Det er afgørende at tage forebyggende skridt, da det ikke kun påvirker de ansatte i arbejdstiden, men også kan strække sig til weekender og ferier, hvor det finder sted gennem digitale medier. Konsekvenserne af digital chikane berører ikke kun den enkelte medarbejder, men kan også have indvirkning på hele organisationen, hvis flere medarbejdere bliver ramt af konsekvenserne ved arbejdsrelateret digital chikane, som søvnforstyrrelser, nedsat selvtillid, stress, dårlig trivsel, øget sygefravær og i sidste ende højere antal opsigelser.

Det er afgørende, at arbejdsgivere påtager sig ansvaret for at forebygge og håndtere sådanne situationer ved at implementere klare retningslinjer og procedurer, som forhindrer og håndterer digital chikane på arbejdspladsen.

Formålet med kampagnen

Med kampagnen har Arbejdstilsynet valgt at sætte fokus på arbejdsrelateret digital chikane med et formål om at bistå arbejdsgivere i at forebygge og håndtere chikane på en effektiv måde. Hovedbudskabet med kampagnen er at fortælle medarbejderne, at de ikke står alene med problemerne, uanset om chikanen foregår i eller uden for arbejdstiden. Kampagnen lægger vægt på, at digital chikane på arbejdspladsen kan forebygges ved at:

Skabe en fælles forståelse blandt medarbejderne om, hvad digital chikane på arbejdspladsen indebærer.
Have klare retningslinjer for, hvordan arbejdspladsen håndtere arbejdsrelateret digital chikane.
Udarbejde forebyggende tiltag samt oplyse medarbejderne herom.
Sørge for, at alle medarbejderne ved, hvordan digitale chikane skal dokumenteres.
Vurdere graden og karakteren af digital chikane.