Nu kan du sikre din virksomhed mod dårlig omtale og dit personale mod krænkelser online

Samarbejdspartnere
Dårlig omtale skader din virksomhed

39%

Søger altid efter omtale

39 % af alle danskere søger altid eller ofte efter omtale af en virksomhed online, inden de handler.

70%

Fravælger en virksomhed

Ud af dem vil 70 % fravælge at handle hos en virksomhed, hvis der ligger dårlig omtale af den online

27%

Tab af omsætning

Din virksomhed mister 27 % af mulige nye ordrer, hvis der findes dårlig omtale af din virksomhed.

Tallene kommer fra en undersøgelse, der er gennemført af analyseinstituttet YouGov i samarbejde med SAFEonNET®.
Der er i alt gennemført 1032 CAWI-interview med danskere i alderen 
18-74 år, i perioden 17. – 18. december 2014”.

Digitale krænkelser er et omfattende personovergreb

16000

BLIVER UDSAT FOR CHIKANE

16.000 danskere blev udsat for chikane på internettet ved misbrug af digitale profiler i 2014. Tendensen er markant stigende.

71%

Ubehageligheder på internettet

71 pct. af alle danske børn og unge over 11 år har oplevet noget på internettet, som de selv karakteriserer som ubehageligt.

12%

Digitale krænkelser

12% af alle danskere har oplevet digital mobning og heriblandt krænkelser online. Tallene er fra en analyse fra januar 2016.

Tallene er fra bl.a. Det Kriminalpræventive Råd og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Er du interesseret i at høre mere?