Læk af fortrolige oplysninger – Beskyt virksomheden og dens ansatte

Læk af fortrolige oplysninger

Vi har alle sammen nogle oplysninger om os selv, som vi ikke deler med hvem som helst. Det skyldes, at de nemt kan misbruges, hvis de falder i de forkerte hænder. Derfor er et læk af fortrolige oplysninger, hvor sådanne oplysninger bliver offentligt kendte, en alvorlig sag. Det ses ikke mindst på reglerne inden for persondata og GDPR. Desværre kan det være en tidskrævende og besværlig proces at få fjernet oplysninger og straffet de ansvarlige. Ved at tegne en forsikring hos SAFEonNET® kan I sikre jer, at både virksomheden og dens ansatte er effektivt beskyttet mod læk af fortrolige oplysninger.

Et læk af fortrolige oplysninger kan få store konsekvenser, både for enkeltpersonen og for virksomheder. Derfor er der opsat en del regler for virksomheder, organisationer og personer, der skal behandle personlige og fortrolige oplysninger. Det var ikke mindst tilfældet med persondataforordning og GDPR, der skabte stor debat og diskussion på området med netop fortrolige oplysninger. Desværre er det stadig svært at få fjernet sine oplysninger og få begrænset skaderne, når der sker et læk af fortrolige oplysninger om fx en virksomhed eller en privatperson.

sikkerhed

Hvad er fortrolige oplysninger?

Når fortrolige oplysninger slipper ud af et lukket forum og bliver delt offentligt, fx på internettet, er der tale om et læk. Men hvad kategoriseres egentlig som fortrolige oplysninger? Først og fremmest er der tale om oplysninger, som kan misbruges, hvis de bliver offentligt kendt, og som derfor skal forsøges at holde private. Databeskyttelsesforordningen har desuden inddelt de forskellige fortrolige oplysninger i tre typer, der er som følger:

  1. Almindelige oplysninger
    De almindelige fortrolige oplysninger er alle oplysninger, der ikke går ind under punkt nr. 2, dvs. følsomme oplysninger. Derfor er almindelige oplysninger information som fx navn og adresse, kreditkortoplysninger, oplysninger om familieforhold, bolig og bil, CV’er og ansøgninger samt en række andre oplysninger. Selvom de almindelige oplysninger også kaldes for ikke-følsomme oplysninger, er de stadig fortrolige, og der kan derfor stadig ske et læk.
  2. Følsomme oplysninger
    De følsomme oplysninger dækker over særlige kategorier af personoplysninger. Det er oplysninger som race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, genetiske data og seksuelle forhold. Disse oplysninger er, som det også fremgår af navnet, mere følsomme, og derfor vil et læk af den slags oplysninger også betragtes mere alvorligt.
  3. Oplysninger om straffedomme
    Den sidste kategori dækker over oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller sikkerhedsforanstaltninger, der knytter sig hertil.

Oplysninger kan misbruges

Hele problematikken omkring læk af de fortrolige oplysninger er, at de kan misbruges. Når især de følsomme oplysninger omkring ens person bliver lækket, kan det få store konsekvenser, fordi det vil ligge frit tilgængeligt for offentligheden. Det kan blandt andet få indflydelse, når man søger job eller forsøger at indgå et samarbejde, ligesom det også kan få konsekvenser for ens personlige forhold. I nogle tilfælde kan oplysningerne også bruges til at snyde med fx penge eller til identitetstyveri. Det er altså ikke uden grund, at der stramme regler omkring netop databehandling og personfølsomme oplysninger. Desværre kan selv lovgivningen ikke sætte en fuldstændig stopper for læk af personlige oplysninger, slet ikke i internettets tidsalder.

computer sikkerhed

Internettet som informationskilde er en risiko

Vi lever i et informationssamfund, hvor nettet hurtigt er blevet vores primære kilde til information. Vi googler næsten alt – også andre personer. Hvis der ligger fortrolige oplysninger på internettet, kan de derfor være nemme at finde frem til, og derved risikerer man, at mange tilgår oplysningerne på forholdsvis kort tid. Samtidig er der mange store virksomheder og hjemmesider, der opbevarer personlige oplysninger på blandt andet kunder og samarbejdspartnere på internettet. Det gør det muligt for hackere at tilgå oplysningerne og sælge dem videre, hvilket kan medføre et læk i stor skala. Den anden side af det er, at internettet ikke glemmer på samme måde, som mennesker gør. Hvis der er sket et læk af personlige oplysninger, og der ligger følsom information om dig på internettet, kan du derfor ikke bare læne dig tilbage og vente på, at det forsvinder af sig selv. Selvom internettet på mange måder beriger vores samfund, og at det i mange tilfælde er smart at kunne tilgå information hurtigt og nemt, har det altså også en bagkant – især i forbindelse med læk af fortrolige oplysninger.

Hvad kan man gøre i tilfælde af et læk?

Hvis man som virksomhed eller privatperson opdager, at der er sket et læk af fortrolige oplysninger, vil man gerne have, at der bliver gjort noget ved det så hurtigt som muligt. Hvis man vælger at gå den juridiske vej, kan det dog være både svært og tidskrævende at få fjernet oplysningerne. Det er naturligvis ulovligt at lække fortrolige oplysninger, men i nogle tilfælde er det utroligt svært at finde frem til bagmanden og holde vedkommende ansvarlig. Som tidligere nævnt kan der også ske det, at du udleverer dine personlige oplysninger til en side eller virksomhed, som derefter bliver hacket. Når der sker læk i så stor skala, er det næsten umuligt at få fjernet sine oplysninger ved at gå den juridiske vej. Selv hvis det lykkedes at få fjernet oplysningerne på en hjemmeside, kan man risikere, at de stadig kan findes i søgemaskiner som fx Google.

Beskyt virksomheden og dens ansatte mod læk

En forsikring mod digitale trusler hos SAFEonNET® vil også beskytte mod læk af fortrolige oplysninger. Hvis der lækkes oplysninger om enten virksomheden eller dens ansatte, vil forsikringen gøre, at det ene eller flere ofre er berettiget til hjælp og kompetent håndtering fra nogle af landets førende eksperter inden for digitalt omdømme. Hjælpen vil blandt andet omfatte hjælp til at få oplysninger forsøgt fjernet, og hvis det ikke er muligt, vil der blive arbejdet på at begrave de pågældende oplysninger i fx søgemaskinerne, så skaderne og konsekvenserne deraf begrænses mest muligt. Hvis man som virksomhed vil beskytte både sit eget omdømme og de ansattes mod læk af personlige og følsomme oplysninger, så er en forsikring hos SAFEonNET® det rette valg.