Digitale trusler og afpresning – beskyt virksomheden i dag

Digitale trusler og afpresning

Hvad er digitale trusler og afpresning? Det kan være svært at give et entydigt svar på, da det er et bredt begreb, der dækker over flere fænomener. I de store medier vil der oftest tegne et billede af, at digitale trusler og afpresning er organiseret cyber-kriminalitet, hvor professionelle hackere angriber din computer og kræver penge for at frigive den igen. Digitale trusler og afpresning kan dog også være på et mere personligt plan, hvor det kan få konsekvenser for både dit privatliv og din virksomhed. Dette er problem, der ofte overses i medierne – men som man bør være opmærksom på og beskytte sig imod.

Trusler om dårlig og negativ omtale

Digitale trusler er mere og andet end blot dem, som et antivirusprogram kan beskytte dig imod. Idet både vores private og professionelle tilstedeværelse bliver større, får internettet og det, der ligger derpå, større og større betydning. Derfor er trusler om negative anmeldelser og dårlig omtale blevet en realitet. Både som virksomhed og som privatperson kan man risikere, at der er nogen, der truer med at sprede dårlig omtale og skadende indhold på internettet.

Det kan være svært at håndtere og farligt at ignorere sådanne trusler, da det kan få uoverskuelige konsekvenser, hvis de føres ud i livet. Derfor kan det i mange tilfælde godt betale sig at beskytte sig imod sådanne digitale trusler og afpresning.

Digitale trusler og afpresning

Den generelle trussel

Internettet er blevet en afgørende faktor i vores liv. Vi bruger næsten alle sammen internettet, både i privaten og på arbejdspladsen. Derfor har det også stor betydning, hvad der ligger af omtale om både personer og virksomheder på internettet. Især for virksomheder er det vigtigt at bevare et neutralt eller godt online omdømme. De mange anmeldelsessider og –funktioner er med til at forstærke denne tendens. De online anmeldelser er et tveægget sværd. For forbrugerne er det rart at kunne få svar på, hvad andre og tidligere kunder synes om virksomheden, dennes services og produkter. Det kan også være utroligt fordelagtigt for en virksomhed, hvis der ligger gode anmeldelser fra tilfredse kunder. Men negative anmeldelse kan ligeledes have stor negativ effekt. Der er faktisk set eksempler på, at dårlig omtale har tvunget virksomheder til at rebrande eller helt lukke. Derfor er truslen om dårlig omtale helt reel og noget, som enhver virksomhed bør være opmærksom på.

Den direkte trussel

Den generelle trussel om dårlig omtale er en, som alle virksomheder må leve med. Dog kan man som virksomhed også være uheldig at blive udsat for direkte trusler. Hvis en person har set sig ondt på virksomheden, kan vedkommende true virksomheden med at sprede negativ omtale og/eller skrive dårlige anmeldelser om den. Det kan eksempelvis være en afskediget medarbejder, der truer med at sprede dårlige anmeldelser om virksomheden på forskellige anmeldelsessider. De direkte trusler kan dog komme fra mange forskellige parter lige fra kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere til konkurrenter eller anonyme personer. Det, der kendetegner de direkte trusler, er, at de er målrettet den enkelte virksomhed og indeholder et direkte ønske om at skade forretningen og/eller folkene bag. Derfor kan en direkte trussel virke mere voldsom og få store konsekvenser for virksomheden, hvis den ikke håndteres korrekt.

Online anmeldelser har stor betydning

Som virksomhed kan det være fristende at ignorere truslerne og håbe på, at der ikke bliver gjort alvor af dem. Det kan dog også få store konsekvenser, hvis ophavsmanden er seriøs med sit ønske om at skade virksomheden og dens omdømme. Dårlige anmeldelser og negativ omtale kan nemlig have fatale følger for en virksomhed – uanset om det er berettiget eller ej. Selvom en misforståelse fører til truslerne, og man mener, at ophavsmanden handler uretfærdigt, bør man altså tage de pågældende trusler alvorligt. Online anmeldelser har nemlig afgørende betydning for forretningen, om man vil det eller ej. Mange vælger at søge på internettet, inden de indgår et samarbejde eller handler hos en virksomhed. Derfor kan et plettet online omdømme medføre, at man skræmmer potentielle kunder og mister nye ordrer.

Online anmeldelser

Vær opmærksom på snebolds-effekten

Vi lever i en tid, hvor mange virksomheder udsættes for reelle shitstorms. Ofte starter det med en enkelt kundes oplevelse eller anmeldelse, hvorefter flere slutter sig til. Det skyldes den såkaldte sneboldseffekt, som man finder på internettet og i særdeleshed på de sociale medier. Man kan aldrig være sikker på, hvor mange der egentlig ser eller deler et opslag på de sociale medier. Før man ved af det, kan man stå med en situation, der er helt ude af kontrol. Det er utroligt ærgerligt, ikke mindst hvis det indhold, der starter det hele, skyldes en personlig uvilje mod virksomheden. Derfor bør man altid tage digitale trusler alvorligt og reagere på den mest hensigtsmæssige vis for at sikre sig, at truslen aldrig bliver ført ud i livet og skader virksomheden.

Digital afpresning er en realitet

Netop fordi dårlig omtale kan have så store og fatale konsekvenser, kan trusler om at sprede dårlig omtale også udvikle sig til reel afpresning. I nogle tilfælde, men ikke altid, ses digital afpresning i forbindelse med truslerne. Afpresning består i, at virksomheden får besked på at handle på en bestemt måde, hvis ikke truslerne skal blive til en realitet. Derved bliver situationen mere kompleks, og virksomheden må tage stilling til, hvorvidt det vil være fornuftigt at imødekomme afpresserens krav. Dog kan det være svært at vurdere, da den mest hensigtsmæssige reaktion på afpresning varierer meget af den enkelte situation. I nogle tilfælde kan det som sagt være nødvendigt at imødekomme afpresserens krav for at beskytte virksomhedens omdømme, men i andre tilfælde kan man komme til at gøre ondt værre og blot blive udsat for større krav, hvis man i første omgang giver efter for afpresseren.

Store konsekvenser – for alle

At blive udsat for trusler og afpresning kan være både farligt og ubehageligt. Det kan være svært at vide, hvordan man skal reagere. Situationen kan hurtig løbe løbsk, hvis man træder forkert eller handler overilet. Derfor kan det være utroligt stressende og mentalt opslidende, hvis man er den, der udsættes for trusler og afpresning. Man står nemlig ikke kun med ansvaret for virksomhedens fremtidige succes, men det er også en beslutning, der kan påvirke samtlige ansatte. Derfor kan det være enormt ubehageligt at stå i en situation, hvor man udsættes for digitale trusler og afpresning og ikke har nogen steder at søge hjælp. Digitale trusler og afpresning er en problematik, der skal tages alvorligt af alle parter, da det kan have konsekvenser for både virksomheden og menneskerne bag.

Hvad kan man gøre?

Når man bliver udsat for digitale trusler og afpresning, bør man altid reagere. Hvis man ignorerer truslerne, øger det nemlig sandsynligheden for, at der bliver gjort alvor af dem. Hvordan man bør reagere, er dog meget afhængigt af den enkelte situation. Har man ikke erfaring med digitale trusler og afpresning, kan det være utroligt svært at finde ud af, hvordan og hvornår man bør reagere. Derfor kan det være en kæmpe lettelse at få professionel hjælp til at håndtere disse situationer. Med en professionel samarbejdspartner får man en aflastende støtte, samtidig med at man bliver tilbudt kompetent og brugbar rådgivning og vejledning. Da en situation med trusler og afpresning kan få et katastrofalt udfald, hvis man ikke håndterer den rigtigt, bør man altid søge professionel hjælp til håndtering.

Hvad kan man gøre?

Forsikring mod digitale trusler og afpresning

At beskytte sig mod digitale trusler og afpresning kan være svært. Heldigvis kan man ved hjælp af en forsikring hos SAFEonNET® beskytte virksomheden og dens ansatte mod netop det. Med en forsikring er man sikret, at man får professionel hjælp fra eksperter på området, hvis man skulle modtage trusler eller blive afpresset. Folkene hos SAFEonNET® er nemlig specialiserede i netop krisekommunikation og online omdømme, hvorfor de kan tilbyde den nødvendige hjælp. Med dem ved sin side sikrer man både, at virksomheden ikke lider tab under dårlig omtale og negative anmeldelser, samt at medarbejderne ikke udsættes for stressende og ubehagelige situationer. Hvis man vil være sikker på, at digitale trusler og afpresning af virksomheden altid bliver håndteret på effektiv og korrekt vis, så bør man tegne en forsikring. Det er noget, som vil komme både virksomhed og medarbejdere til gode.

Kompetent hjælp til håndtering

Den rigtige håndtering af trusler og digital afpresning kan gøre en verden til forskel. Som sagt bør man aldrig ignorere situationen, men forsøge at minimere skaderne ved hjælp af den rigtige håndtering. Med hjælp fra eksperter bliver du guidet i, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt at gøre i netop jeres situation. Afhængigt af situationen kan det nemlig være forskellige tiltag, der er mest effektive, når det gælder håndtering af digitale trusler og afpresning. Når du har eksperterne hos SAFEonNET® ved din side får du hjælp og støtte til hvert skridt på vejen. En forsikring garanterer ikke, at du ikke rammes af digitale trusler og afpresning. Til gengæld er du sikret kompetent hjælp og professionel rådgivning fra erfarne eksperter, så konsekvenserne og de skadelige følger minimeres.

Professionel hjælp

Er skaden allerede sket?

Hvis skaden allerede er sket, og man har fået dårlig omtale som følge af digitale trusler og afpresning, så nytter en forsikring ikke meget. Heldigvis kan du også få hjælp af eksperterne hos SAFEonNET®, når skaden allerede er sket. Hvis man har negativ omtale liggende på nettet, kan man forsøge at få det fjernet. Hvis det ikke lykkes, kan man forsøge at begrave det, så det ikke ligger synligt i søgemaskinernes øverste resultater. Hvis skaden allerede er sket, er der altså ingen grund til at give op. Med hjælp fra SAFEonNET® kan de skadelige effekter fra digitale trusler og afpresning blive minimeres – hvad enten skaden allerede er sket eller ej.