Falske profiler og informationer – beskyt dig mod misbrug

Falske profiler og informationer

Flere og flere oplever at finde profiler på sociale medier, som enten udgiver sig for at være dem eller har misbrugt deres billeder og oplysninger til at skabe en opdigtet person. Det sker som følge af, at det i dag ikke kræver andet end en e-mailadresse at oprette en brugerprofil på fx Facebook, Twitter eller Tinder. På trods af at identitetstyveri som udgangspunkt er ulovligt, er oprettelsen af de falske profiler lidt af en juridisk gråzone, og derfor kan man ikke altid bero sig på myndighedernes indgriben, når man opdager en falsk profil. Selv de sociale medier selv kan være lang tid om at reagere, hvis man oplever, at ens information eller identitet bliver misbrugt. Med en forsikring hos SAFEonNET® sikrer du virksomheden og dens personale mod at blive offer for falske profiler og informationer.

Vi lever i et informationssamfund, hvor internettet og de sociale medier udgør en stor del af vores hverdag. Internettet virker på mange måder som en uudtømmelig informationskilde, hvor man kan finde viden og nyheder om stort set alt. Selvom der er mange fordele ved at være online og bevæge sig på de sociale medier, indebærer det også nogle risici og har sine skyggesider. Et eksempel herpå er de falske nyheder, som i høj grad florerer på de sociale medier og har så stor indflydelse som på det amerikanske præsidentvalg i 2016. Men også helt almindelige mennesker kan blive offer for falske information og misbrug af personoplysninger online. Det sker blandt andet ved hjælp af falske profiler, der enten misbruger eller deler følsomme informationer på især sociale medier.

Facebook

Hvad er en falsk profil?

Falske brugerprofiler ses i høj grad på de sociale medier som fx Facebook og Twitter. En falsk profil er en profil, der enten repræsenterer en person, der ikke eksisterer i virkeligheden, eller som giver sig ud for at være en anden. Som almindelig person kan man derfor risikere, at der eksisterer profiler på sociale medier, som bruger ens navn og billeder og deler falske informationer. En falsk profil, der bærer ens navn, kan eksempelvis skrive opslag, kommentarer og reagere på andre opslag, sådan at man sættes i et negativt eller dårligt lys. På den måde kan falske profiler også bruges til mobning blandt både børn og voksne. En falsk profil, der fx udgiver sig for at være en ikkeeksisterende person, kan også bruges til at sprede falske informationer om en person eller virksomhed. Selvom informationer er falske, kan de ligesom falske nyheder hurtigt blive spredt og dermed få langvarige og skadelige konsekvenser.

Falske profiler og informationer

Formålet med falske profiler

Der kan være flere grunde til, at der oprettes falske profiler i ens navn eller med ens oplysninger. Eksempelvis kan de bruges af en person, der ønsker anonymitet, til at lave sjov med en anden person. Formålet kan også være at blive venner med nogle af de samme mennesker, som den rigtige person med er venner med, for derefter at fravriste dem penge eller følsomme oplysninger. Det er især tilfældet, hvis den falske profil bærer samme navn som den ægte, da det kan skabe en falsk tryghed hos de udsete ofre. Sidst men ikke mindst kan formålet med en falsk profil også være, at det skal være en maske for såkaldte stalkere, som ønsker at følge med i andres liv på afstand, fx ekskærester. Uanset formålet med falske profiler er det klart, at man skal reagere, hvis man ser en falsk profil, der misbruger enten ens billeder, ens informationer og navn eller begge dele.

Hvad kan man gøre, hvis man opdager en falsk profil?

Falske profiler er et forholdsvis nyt fænomen, der er opstået i forbindelse med udbredelsen og den flittige brug af internettet og i særdeleshed de sociale medier. Fordi de fleste sociale platforme ønsker at tiltrække så mange brugere som muligt, er det blevet alt for nemt at oprette en profil. Det kræver i mange tilfælde ikke andet end en mail-adresse, og man kan derefter indtaste alverdens oplysninger som navn, fødselsdag og adresse og uploade billeder, uden at man skal bevise det med fx ID. Derfor er det både hurtigt og nemt at oprette en falsk brugerprofil og/eller sprede falske oplysninger. Samtidig er det utroligt svært at gøre noget ved, for selvom man anmelder en falsk profil til fx Facebook, kan der hurtigt blive oprettet en ny, hvis den bliver slettet.

Det er som udgangspunkt ulovligt at misbruge andres oplysninger samt udgive sig for at være en anden. Men det er utroligt svært at opdage de falske profiler og finde ud af, hvem der står bag. Derfor er det ganske sjældent, at man kan gå den juridiske vej, når man bliver offer for falske oplysninger og/eller informationer. Og selv hvis det lykkedes, kan det blive en langvarig og tidskrævende proces, og i mellemtiden har den falske profil mulighed for at sprede flere informationer og reaktioner på de sociale medier.

Beskyt virksomheden og dens ansatte

Med en forsikring hos SAFEonNET® er din virksomhed og alle dens ansatte beskyttet mod falske profiler og informationer. Virksomheden kan blive ramt på den måde, at falske profiler kan skrive negative anmeldelser på falsk grundlag og berette om negative episoder, der aldrig har fået sted. En ansat kan blive udsat for identitetstyveri, hvis der oprettes en falsk profil i vedkommendes navn med eller uden billeder og informationer. Har man en forsikring hos SAFEonNET®, får man hjælp fra Danmarks førende digitale eksperter, så snart et problem opdages. Derfor bliver skaderne hurtigere begrænset, og både virksomheden og dens ansatte kan føle sig trygge. Idet falske profiler og informationer er et voksende fænomen, der kan ramme alle, er det fordelagtigt allerede nu at tegne en forsikring imod de digitale trusler.