DIGITAL TRYGHED
FOR DIG OG DIN FAMILIE

– Din familieforsikring mod
mobning, krænkelser og deling af private oplysninger på internettet.

Hvem som helst kan blive udsat for digitale krænkelser og chikane. Derfor beskytter SAFEonNET® hele familien. SAFEonNET® FAMILIE tilbydes som kollektive løsninger til virksomheder, forsikringsselskaber, fagbevægelser og lignende.

SAFEonNET® FAMILIE dækker mod:

Digital mobning og chikane

Billeddeling

Afpresning og trusler

Digitale seksuelle krænkelser

Identitetstyveri

Deling af private oplysninger

Hævnporno

Falske nyheder og rygter

Hetz og ydmygelse

Hurtcore

Hvad dækker SAFEonNET® FAMILIE?

SAFEonNET®’s familieforsikring dækker både før og efter, at skaden er sket. SAFEonNET®’s kriseberedskab står klar til at hjælpe, uanset om der er tale om mistanke om en krænkelse, eller om krænkelsen allerede er blevet offentliggjort på nettet. Vores specialister hjælper med følgende:

Kriserådgivning og håndtering

Fjernelse af digitale krænkelser på et juridisk eller vilkår-baseret grundlag

Begravelse af krænkelser i Googles søgeresultater

Juridisk vurdering og bistand

Konfliktmægling mellem parter

Kontakt til krænker, serverudbyder, politi, advokat, skole/arbejdsplads og medier

Hjælp til politianmeldelse og deltagelse i møder hos politi/advokat

Terapi eller psykologhjælp

Ingen egen betaling eller karensperiode

SAFEonNET™ – Family Basic Plus Premium
Rådgivning og håndtering
Konfliktmægling
Efterforskning og dokumentation
Kontakt til krænker, politi, advokat, skole/arbejdsplads, medier og serverudbyder
Hjælp til politianmeldelse
Juridisk vurdering og rådgivning
Fjernelse af krænkende materiale fra internettet
Forsøg på fjernelse af chikanerende indhold fra internettet
Begravelse af krænkende materiale fra Google
Juridisk bistand
Terapi / psykologhjælp

Digitale krænkelser som mobning, chikane og deling af private billeder og oplysninger forsvinder aldrig fra nettet, og det kan få store konsekvenser for hele familien, hvis man undlader at håndtere skaden.

ANGST, DEPRESSION OG STRESS

Sygemelding fra skole / arbejde

Misbrug af alkohol og stoffer

Ensomhed og isolation

Krise i familien

Selvskade og selvmord

Vil du beskytte din familie?