DIGITAL TRYGHED
TIL FORENINGER OG
FORENINGSMEDLEMMER

DIGITAL TRYGHED
TIL FORENINGER OG FORENINGSMEDLEMMER

– din forsikring mod krænkelser og overgreb på internettet

Med SAFEonNET FORENING sørger vi for at håndtere og bearbejde dårlig omtale og shitstorms af din forening og dens medlemmer og tilbyder naturligvis også online medierådgivning, juridisk vurdering og mægling mellem de involverede parter. Vores arbejde er altid under fuld fortrolighed og diskretion, så du kan føle dig i trygge hænder hele vejen igennem.

SAFEonNET® dækker mod:

Dårlig omtale på Google, sociale medier og anmeldelsessider

Falske nyheder, profiler og informationer

Læk af fortrolige oplysninger

Trusler og afpresning

Chikane og mobning

Hetz og ydmygelse

Hvordan dækker SAFEonNET®?

Hos SAFEonNET er vi førende specialister i håndtering og fjernelse af digitale krænkelser samt uønsket indhold online. Vores specialister står til rådighed for jeres foreningen og dens medlemmer, der er udsat for krænkelser online. Vores mål er øjeblikkelig fjernelse af krænkelsens materiale, hvilket vi gør gennem nedenstående trin:

Rådgivning, vurdering og håndtering af sag

Efterforskning, opsporing og dokumentation ved samling af evt. injurierende lovovertrædelser og troll-indblanding

Fjernelse eller begravelse af krænkende indhold og injurierende udtalelser på internettet og Google

Juridisk vurdering og rådgivning ift. lovovertrædelser

Mægling med krænker

Kontakt og samarbejde med politi, advokat, medie og serverudbyder

Deltagelse i møder hos straffemyndigheder såsom politi og advokat

Ingen egenbetaling eller karensperiode

SAFEonNET – et samarbejde med fuld fortrolighed i fokus

Vi ved, hvor vigtigt et godt online omdømme er – både når det gælder privatpersoner og foreninger. Vi arbejder derfor altid målrettet med at bearbejde dårlig omtale. En transparent arbejdsproces, så du kan følge med hele vejen. Vores fokus er på mindst mulig påvirkning af de involverede parter, da vi kender til de konsekvenser, der kan medfølge. Derfor håndterer vi også arbejdet i fuld diskretion. På den måde sikres din forening og dens medlemmer fuld fortrolighed, så I kan føle jer i trygge hænder hele vejen igennem.

SAFEonNET giver en sikring af foreningens medlemmer

Oplever et medlem af foreningen dårlig omtale eller krænkende adfærd online, sørger vi for håndteringen og fjernelsen. Vi foretager en anmeldelse til den pågældende digitale platform, med målet om at få indholdet fjernet, så de ikke florerer i søgeresultaterne online.

Konsekvenser ved manglende eller ukorrekt håndtering

Gennem vores arbejde har vi fuld fokus på at minimere konsekvenserne for foreningen og dens medlemmer. Dermed undgås de følgevirkninger, der kan opstå ved ukorrekt håndtering som eksempelvis:

Stress, angst & depression

Krise og traume

Sygemelding

Høje advokatomkostninger

Uoverkommelige processer

Selvskade og selvmord

Er du interesseret i at høre mere?