Hævnporno – sådan beskytter du dig bedst mod deling af privat indhold

Hævnporno

Hævnporno er et forholdsvis nyt fænomen, der især rammer kvinder, hvor deres private billeder bliver lækket, delt og spredt på internettet. Ordet ”hævnporno” kommer som følge af, at det især er tidligere kærester og partnere, der deler billederne for at få ram på ofret. Selvom det at dele pornografisk materiale uden medvirkendes tilladelse er ulovligt, er det svært at gøre en effektiv indsats mod hævnporno, da indhold hurtigt spredes på internettet, og det kan være svært at finde frem til bagmanden. Med en forsikring hos SAFEonNET® kan du sikre dine medarbejdere og deres familier den bedste og mest kompetente hjælp i et tilfælde med hævnporno.

At få delt intime og private billeder af sig selv uden samtykke er en grov krænkelse, som kan få alvorlige konsekvenser. Ikke alene skal man håndtere de psykiske belastninger som flovhed og skam, men det pornografiske materiale kan også få indflydelse på fremtidige karrieremuligheder og forhold. Samtidig giver internettet nye muligheder for at få spredt billeder og videoer på tværs af platforme, så det er næsten umuligt at fjerne igen. Hævnporno er derfor en alvorlig, svær og uheldig situation at havne i. Er man sikret gennem SAFEonNET® er man garanteret den bedste hjælp, hvis man skulle blive offer for hævnporno.

Smartphone

Hvad er hævnporno?

Hævnporno defineres som offentliggørelse af nøgenbilleder eller -videoer som hævn. Derfor er det især ekskærester eller tidligere partner, som disse billeder er blevet delt med, som står bag offentliggørelsen. Ofrene for hævnporno er ofte defineret af køn, idet hele 90%[1]af alle, der er udsat for hævnporno, er kvinder. Billederne, der bruges til hævnporno, er i de fleste tilfælde selfies, som de udsatte har taget af sig selv. At få offentliggjort den slags billeder er i sig selv en grov krænkelse, men situationen får ofte en ekstra dimension, idet at også navn, bopæl, alder, mobilnummer og link til sociale profiler ofte offentliggøres i sammenhæng med billederne, fx på en decideret hævnpornohjemmeside. Derfor fører hævnporno i 49%[2]af tilfældene til stalking både online og udenfor internettet.

[1]https://www.danskstalkingcenter.dk/haevnporno/

[2]^

Hævnporno

Internettet giver nye muligheder

Hævnporno er et nyt fænomen, der er opstået i sammenhæng med vores flittige brug af internettet og de sociale medier. Det er også fremkomsten af smartphones med kameraer og billedchats som fx Snapchat, der er skyld i, at de private billeder tages i første omgang. Samtidig giver den konstante online tilstedeværelse de optimale betingelser for at få spredt nøgenbilleder- og videoer. Som før nævnt er der opstået deciderede hævnpornohjemmesider, hvor billederne kan gøres tilgængelige for millioner af mennesker, mens bagmændene forbliver anonyme. Der er også herhjemme set flere eksempler på, at der har været oprettet lukkede grupper på sociale medier som fx Facebook, udelukkende med det formål at sprede og dele hævnporno-materiale. Sidst men ikke mindst har internettet den hage, at det ikke glemmer. Selv hvis kompromitterende indhold bliver fjernet fra en bestemt hjemmeside, kan det i nogle tilfælde stadig findes via søgemaskiner som fx Google. Selvom internettets tilstedeværelse på mange måder er en forbedring i vores liv, kan det også forstærke konsekvenserne ved kriminelle handlinger, fx i forbindelse med hævnporno.

Store og langvarige konsekvenser for ofret

Hævnporno er et nyt fænomen, der er opstået i sammenhæng med vores flittige brug af internettet og de sociale medier. Det er også fremkomsten af smartphones med kameraer og billedchats som fx Snapchat, der er skyld i, at de private billeder tages i første omgang. Samtidig giver den konstante online tilstedeværelse de optimale betingelser for at få spredt nøgenbilleder- og videoer. Som før nævnt er der opstået deciderede hævnpornohjemmesider, hvor billederne kan gøres tilgængelige for millioner af mennesker, mens bagmændene forbliver anonyme. Der er også herhjemme set flere eksempler på, at der har været oprettet lukkede grupper på sociale medier som fx Facebook, udelukkende med det formål at sprede og dele hævnporno-materiale. Sidst men ikke mindst har internettet den hage, at det ikke glemmer. Selv hvis kompromitterende indhold bliver fjernet fra en bestemt hjemmeside, kan det i nogle tilfælde stadig findes via søgemaskiner som fx Google. Selvom internettets tilstedeværelse på mange måder er en forbedring i vores liv, kan det også forstærke konsekvenserne ved kriminelle handlinger, fx i forbindelse med hævnporno.

Konsekvenser ved hævnporno

Hvad kan man gøre ved hævnporno?

Hævnporno er et fænomen, der kun vokser i udbredelse. Ifølge dansk lovgivning er det ulovligt og strafbart at dele nøgenbilleder og -videoer af en person uden vedkommendes udtrykkelige tilladelse. Desværre gør internettet og ugennemsigtigheden på sociale medier især, at det kan være utroligt svært at finde frem til, hvem der har spredt billederne i første omgang. Netop fordi delingen ofte foregår i lukkede fora, kan man også risikere, at der går lang tid, inden man overhovedet opdager, at der florerer private og kompromitterende billeder. Når man finder ud af det, er det derfor vigtigt, at man reagerer hurtigt. Ved at handle hurtigt kan man begrænse skaden, så færrest mulige får materialet at se. Hvis man opdager, at man er blevet udsat for hævnporno, kan man vælge at gå den juridiske vej, men det vil ofte være en besværlig og tung proces at få indholdet fjernet. Selvom mange sociale medier også har faste regler om, at man ikke må dele billeder og videoer af nøgne mennesker, er det svært at håndhæve. Og selv hvis materialet bliver fjernet, kan man aldrig vide sig sikker på, om det bliver uploadet og delt på andre hjemmesider.

Beskyt dit personale og deres familier

Hos SAFEonNET® sidder en gruppe af digitale eksperter klar til at hjælpe ofre for hævnporno på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Med en forsikring hos SAFEonNET® kan du sikre personalet i din virksomhed og deres familier mod hævnporno, så de er sikret adgang til den kompetente hjælp, hvis uheldet skulle være ude. Hvad den optimale håndtering af en situation med hævnporno er, er helt afhængigt af den specifikke situation. Men med en forsikring hos SAFEonNET® kan du være forvisset om, at du og dine medarbejdere har landets førende interneteksperter på jeres side. Det kompromitterende indhold vil i første omgang forsøges fjernet. Lykkedes det ikke, vil arbejdet i høj grad gå ud på at begrave indholdet, så det er sværere at finde i fx søgemaskiner. På den måde sikrer man sig, at skaderne ved hævnporno begrænses mest muligt.