Her kan du forsikre dig mod kompromitterende billeder og videoer

Kompromitterende billeder og videoer

At få delt uønsket indhold i form af billeder og videoer uden ens samtykke er ikke alene ubehageligt. Det kan også få konsekvenser for fx fremtidig karriere, personlige forhold og professionelle samarbejder, hvis der ligger kompromitterende materiale i ens navn på internettet. I en tidsalder, hvor næsten alle googler hinanden, er det vigtigt at have kontrol over, hvad der ligger af indhold på ens navn. Med en forsikring hos SAFEonNET® er både virksomheden, dens personale og deres familier sikret effektiv og kompetent hjælp til at få fjernet eller begravet kompromitterende billed- eller videomateriale.

De fleste af os har private billeder og videoer liggende, som helst skal forblive private. Hvis der ligger pinligt, seksuelt eller på anden vis kompromitterende materiale på ens navn, kan det få store konsekvenser på alle aspekter af ens liv. Ikke alene skal man psykisk håndtere det ubehagelige ved at få offentliggjort den slags billeder og videoer, men man kan også risikere, at det får en direkte negativ indvirkning på ens liv, fx når man søger nyt job. Derfor er det vigtigt at være godt beskyttet og dækket ind, i tilfælde af at der på et tidspunkt skulle blive delt kompromitterende billeder og videoer af eller om en selv.

Kompromitterende billeder og videoer

Hvad er kompromitterende billeder og videoer?

For at forstå begrebet ”kompromitterende billeder og videoer” bliver man nødt til at få definitionen af verbet ”kompromittere” på plads. Ifølge ordnet.dk er det at kompromittere at: ”skade eller stille i et dårligt lys, ofte gennem pinlige og ubehagelige afsløringer”[1]. Altså er tale om billeder og videoer, hvor sådanne afsløringer indgår, og som derfor stiller den udsatte i et dårligt lys. Det kan være billed- og videomateriale med seksuelt, racistisk, politisk eller på anden vis pinligt og/eller upassende indhold. Idet man som oftest vil opleve negative følger efter deling af den slags billeder og videoer, vil det i mange tilfælde være personer, der ønsker at såre en, som står for offentliggørelsen. Det kan eksempelvis være ekskærester og -partnere, konkurrenter eller andre, der ønsker at skade ens omdømme, privatliv og karriere.

[1] https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kompromittere

Langvarige og uoverskuelige konsekvenser

Bliver der delt og spredt ubehageligt og pinligt materiale om en på internettet, kan det som sagt få store konsekvenser. Først og fremmest er det krænkende, at privat materiale bliver delt offentligt på internettet, så alle principielt kan tilgå det. Det gælder især, fordi vi lever i en digital tidsalder, hvor det at søge på Google har fået sit helt eget verbum. Næsten alle danskere har på et tidspunkt ”googlet” andre for at finde mere information om dem via internettet. Det ses især i særlige situationer, fx når man søger job, eller man skal møde en på en første date. Ligger der kompromitterende billeder og videoer på dit navn, som alle, der søger, kan finde, kan det påvirke dit liv negativt. Eksempelvis kan det medføre, at arbejdsgiveren vælger at ansætte en anden, og den mulige partner vælger at sige nej tak. Konsekvenserne ved deling af kompromitterende materiale i form af billeder og videoer kan derfor blive både langvarige og uoverskuelige, hvis situationen ikke håndteres hensigtsmæssigt.

Konsekvenser
Hukommelse

Internettet glemmer ikke

Vi er alle sammen mennesker, og vi kan alle sammen lave fejl. De fleste har prøvet at få lidt for meget at drikke til en fest og fået udtalt sig på en upassende eller pinlig måde. Forskellen er, at de folk, der er vidne til en sådan episode, vil glemme det med tiden. Internettet glemmer derimod ikke. Hvis der fx bliver delt et pinligt billede af dig på et socialt medie, kan det godt være, at det lykkes dig at få det fjernet. Men det betyder ikke, at det ikke længere eksisterer på internettet. I nogle tilfælde kan det stadig findes via søgemaskiner som fx Google, hvor alle kan få øje på det. Derfor er konsekvenserne ved kompromitterende billeder og videoer ofte langvarige, fordi det ikke kun er til stede nu og her, men måske også 10 eller 30 år ude i fremtiden. Man kan derfor ikke bare læne sig tilbage og håbe på, at krisen går over af sig selv.

Men hvad kan man så gøre?

Det er især på de sociale medier, at de kompromitterende billeder og videoer bliver delt. Her vil man ofte have mulighed for at anmelde materialet og bede om at få det fjernet. Er der tale om fx et nøgenbillede, vil det ofte hurtigt blive fjernet, da mange sociale platforme har strenge regler herom. Problemet er, som det tidligere blev nævnt, at det stadig godt kan være tilgængeligt via søgemaskiner som fx Google. Selv hvis materialet bliver fjernet fra den oprindelige side, kan det sagtens være, at det allerede er blevet spredt til flere. Og der er i princippet ikke noget, der forhindrer, at videoen eller billedet bliver uploadet igen. Samtidig er det utroligt svært og ofte en tidskrævende proces at skulle forsøge at få indholdet fjernet fra en søgemaskine, herunder Google og Bing. Derfor kan man hurtigt komme til at føle sig magteløs, hvis man opdager en kompromitterende video eller et billede, der dukker op på ens navn. Det kan nemlig virke uoverskueligt svært og tidskrævende at få fjernet indholdet, men samtidig kan man heller ikke bero sig på, at det bliver glemt.

Opnå optimal sikkerhed med en forsikring

SAFEonNET® udgøres af en række eksperter, der har lang erfaring med og indgående kendskab til digitale trusler. Derfor kan du som virksomhed tegne en forsikring hos SAFEonNET®, der beskytter både dig, dine kolleger og deres familier mod digitale trusler, herunder kompromitterende billeder og videoer. Med den forsikring er I sikret hjælp til en sikker, effektiv og hensigtsmæssig håndtering af situationen, så problemet bliver løst så hurtigt som muligt og skaderne begrænset. Blandt andet vil du med eksperthjælp få assistance til rådgivning og håndtering, kontakt til medier og søgemaskiner samt til fjernelse af krænkende materiale. Lykkedes det ikke at få fjernet materiale, får du desuden hjælp til at begrave materialet på Google, så det ikke er så nemt at finde, og skaderne derved begrænses mest muligt. Med en forsikring hos SAFEonNET® opnår I altså optimal beskyttelse og hjælp i en situation med kompromitterende indhold.