Hetz og ydmygelse – sådan beskytter du virksomheden og dens ansatte

Hetz og ydmygelse

I en tid, hvor ry og omdømme er afgørende for ens succes, kan hetz og ydmygelse få store konsekvenser. Begge handlinger har nemlig til formål at udsætte og nedværdige den eller de udsatte, så både omdømmet og stoltheden lider. Uanset om hetz og ydmygelse rettes mod en enkelt person eller en hel virksomhed, er det vigtigt, at man håndterer den slags sager på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Har I en forsikring hos SAFEonNET®, er både virksomheden som helhed og de enkelte ansatte sikret den absolut bedste hjælp i tilfælde af, at de skulle blive udsat for hetz og ydmygelse.

Vi lever i et informationssamfund, hvor den konstante strøm af information på især internettet har stor indflydelse på vores følelser, tanker og handlinger. Når vi opsnapper information om en bestemt person eller virksomhed, kan det enten styrke eller svække vores velvilje mod dem. Derfor er hetz og ydmygelse endnu mere end tidligere et kraftfuldt våben i dag, end det har været tidligere. Ved at køre hetz på eller ydmyge en bestemt person eller virksomhed på fx sociale medier, kan man skade både deres stolthed, deres selvværd og deres omdømme. For både virksomheder og privatpersoner kan det derfor vise sig at være godt dækket ind i tilfælde af, at man skulle blive udsat for hetz og/eller ydmygelse – og den forsikring kan du få hos SAFEonNET®.

Information

Hvad er hetz og ydmygelse?

For at man kan forstå de konsekvenser, som hetz og ydmygelse kan få på både kort og lang sigt, skal man kende begrebernes betydning. Selvom de ligger tæt på af hinanden, er der nemlig også en vigtig forskel. Hetz beskrives som en ”forfølgelse af nogen gennem offentlig forhånelse, kritik eller lign. Kraftig, vedholdende kritik af noget, ofte fra mange sider”.[1]Som et ekstremt eksempel har vi jøderne før og under 2. Verdenskrig, der i allerhøjeste grad blev udsat af hetz fra både stat, medier og i nogle tilfælde medborgere. Begrebet ydmygelse befinder sig i samme boldgade, da det handler om at ”få nogen til at føle sig underlegen eller mindre værd ved at behandle vedkommende på en nedværdigende måde”[2]. Fælles for de to begreber er altså, at det handler om at målrette negative handlinger mod en bestemt gruppe, en enkeltperson eller en virksomhed for at skade vedkommendes omdømme, selvværd og stolthed. Forskellen er, at ydmygelse er et bredere begreb, der kan dække over mange handlinger lige fra mindre ting som verbale angreb til de alvorlige sager som fx offentliggørelse spredning af nøgenbilleder og hævnporno, mens hetz knytter sig mere specifikt til forfølgelse. Derfor kan man sige, at hetz næsten altid vil være ydmygende, men en ydmygelse kan sagtens være andet end hetz.

[1]https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=hetz

[2]https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ydmyge

Hvor kommer truslen fra?

Hetz og ydmygelse er magtfulde våben, fordi de rammer en person eller virksomhed, der hvor det virkelig gør ondt. Omdømmet, selvværdet og stoltheden tager nemt skade ved længerevarende udsættelse for fx hetz og ydmygelse, samtidig med at det er svært at bygge op igen. Derfor vil man ofte opleve, at det er personer, der i forvejen har noget imod den eller de udsatte, der står bag hetz og ydmygelse. Det kan eksempelvis være en ekskæreste, der er sur, vred og frustreret over nogle ting, der er blevet sagt og gjort, og som vælger at ydmyge ofret offentligt ved fx at sprede historier eller private billeder og videoer. Når det gælder virksomheder, ser man ofte, at en hetz eller skræmmekampagne startes af en konkurrent eller en kunde, der føler, at vedkommende er blevet behandlet dårligt. Derfor kan stort set alle risikere at blive udsat for hetz og ydmygelse, ikke mindst på internettet, hvor konsekvenserne ofte vil være endnu større og mere uoverskuelige end i det offline forum.

Hetz og ydmygelse
Internet

Internettet forstærker den skadelige effekt

Hetz og ydmygelse er et gammelt fænomen, der har fået en renæssance i forbindelse med internettets fremkomst. I gamle dage kunne en utilfreds kunde sagtens sprede løgnehistorier om en virksomhed, men der var en naturlig begrænsning på, hvor stor effekten ville være. I dag har vedkommende til gengæld mulighed for at skrive et Facebook-opslag eller en anmeldelse på Trustpilot, som kan nå ud til flere tusinder og være synlig i flere år ud i fremtiden. På samme måde kan en privatperson, der har været udsat for en ydmygelse i form af hævnporno, også risikere, at billedet eller videoen når vidt omkring og aldrig forsvinder helt fra internettet. Den store rækkevidde og det faktum, at alle har mulighed for at skrive opslag og dele grafisk materiale, er med til at forstærke den skadelige effekt ved hetz og ydmygelse. Det skyldes ikke mindst, at internettet ikke glemmer, og derfor vil ydmygende og diskriminerende materiale på dit person- eller virksomhedsnavn kunne findes frem mange år ud i fremtiden. Derfor er det en digital trussel, som er værd at tage alvorligt og beskytte sig imod.

Internettet glemmer ikke

Det er ikke kun rækkevidden, der gør, at internettet skaber de mest gunstige betingelser for at ramme privatpersoner og virksomheder ved hjælp af hetz og ydmygelse. Som tidligere nævnt lever vi et informationssamfund, hvor omdømme i høj grad har indflydelse på vores succes. Vi bruger internettets søgemaskine så meget, at det har fået sit helt eget ord. Flere og flere ”googler”virksomheder og privatpersoner i forbindelse med eventuelle handler, samarbejder, jobopslag og også i private sammenhænge. Derfor kan det være utroligt belastende for både omsætning, karriere- og privatliv, hvis der ligger kompromitterende materiale på ens navn som følge af en hetz eller ydmygelse. Det kendetegner desuden internettet, at det ikke glemmer på samme måder som mennesker. Især søgemaskiner er gode til at finde gamle billeder, videoer og opslag frem. Derfor kan man risikere, at gammelt og ydmygende materiale ligger på ens navn og kommer frem, når der bliver søgt, selv mange år efter episoden. Det er endnu en faktor, der gør, at det er utroligt vigtigt, at man får kompetent hjælp til den rigtige håndtering, i tilfælde af at man som virksomhed eller privatperson udsættes for hetz og ydmygelse.

Svært at gå den juridiske vej

At sprede historier og materiale på internettet med det ene formål at skade eller ydmyge en person eller virksomhed er ulovligt. Desværre medvirker det digitale aspekt også til, at det ofte er nemmere for bagmanden at skjule sig. Det kan eksempelvis gøre ved hjælp af falske profiler, hvor det er nærmest umuligt at finde ud af, hvem der gemmer sig bag det falske navn. Selv hvis man ved positivt, hvem der står bag episoden, er det ofte en både tung og tidskrævende proces at få holdt vedkommende ansvarlig og samtidig fjernet indholdet fra internettet. Er der først sluppet noget ud på internettet, der er blevet delt eller set af mange, er det næsten umuligt at gøre skaden om igen. Netop fordi ydmygelse, hetz og andre digitale trusler er helt nye problemstillinger, er vores retssystem endnu ikke fuldt udrustet til at opspore de ansvarlige, straffe dem og få mindsket skaden. Derfor er det i mange tilfælde svært og tidskrævende at skulle gå den juridiske vej.

Den juridiske vej

Få hjælp fra digitale eksperter

Så hvordan beskytter man sig optimalt mod hetz og ydmygelse på internettet? Vi er hos SAFEonNET® eksperter i digitale trusler og den rette håndtering af dem, og derfor tilbyder vi en forsikring til virksomheder og deres personale, der beskytter mod skade og de konsekvenser, der følger med hetz og ydmygelse. Vi er en gruppe specialiser, der har indgående kendskab til både digitale trusler og de juridiske aspekter, så vi kan tilbyde den mest hensigtsmæssige og kompetente håndtering af en digital krisesituation. Vi kan selvfølgelig ikke udrette mirakler, men vi bistår både privatpersoner og virksomheder i hele processen med blandt andet rådgivning, juridisk vejledning og hjælp til at kontakte myndighederne. Derudover har vi de bedste forudsætninger for at få fjernet det ydmygende eller kompromitterende indhold fra internettet, da vi har specialiseret os på området med digitalt omdømme og negativ omtale. Er det ikke muligt at få fjernet materiale, vil det blive forsøgt begravet i mere sandfærdigt og positivt indhold, så din person eller virksomhed ikke skal lide under konsekvenserne af ydmygelse og hetz mange år ud i fremtiden. Med en forsikring hos SAFEonNET® kan virksomheder beskytte både virksomheden, dem selv og deres kolleger mod digitale trusler ved at sikre sig selv den bedste hjælp.