DIGITAL TRYGHED
FOR PERSONALET MED SAFEONNET®

Vi løfter dine medarbejdere og ledere til at kunne navigere sikkert i det digitale landskab med Danmarks mest omfattende vidensunivers for arbejdsrelateret digital chikane.

Arbejdsrelateret digital chikane, trusler og krænkelser er et stærkt voksende fænomen. Det påvirker medarbejderen hårdt og får konsekvenser for arbejdspladsen, som har ansvaret for at håndtere enhver form for arbejdsrelateret digital chikane rettet mod personalet – i og udenfor arbejdstiden. Det er ikke længere et spørgsmål om ”hvis”, men om ”hvornår” det rammer.

Det er derfor vigtigt, at man som organisation nu handler og forebygger eventuelle hændelser.

Hvad er SAFEonNET Personalesikring?

Med en SAFEonNET sikringsaftale viser en organisation sit personale, at man står sammen med dem og værner om deres digitale tryghed og trivsel gennem forebyggelse og håndtering af digital chikane på arbejdspladsen. Budskabet er, at man som organisation ikke tolererer nogen form for krænkelser og altid vil støtte personalet i at overkomme vanskeligheder og bevare deres professionelle og private integritet.

Vores mål er at give jeres personale adgang til Danmarks mest omfattende vidensunivers inden for forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret digital chikane. Vi er dedikerede til at uddanne og ruste jeres personale og ledelse med de nødvendige værktøjer og ressourcer til at håndtere både interne og eksterne chikanefaktorer og skabe et sikkert og trygt arbejdsmiljø.

SAFEonNET® dækker mod:

Chikane og mobning

Trusler og afpresning

Deling af videoer og billeder uden samtykke

Falske nyheder

Falske profiler og informationer

Læk af fortrolige oplysninger

Hævnporno

Kompromitterende billeder

Hetz og ydmygelse

Sexkrænkelser

Hvorfor vælge en personalesikring mod arbejdsrelateret digital chikane?

“Hvorfor beskytte personalet og virksomheden mod arbejdsrelateret digital chikane?” er et afgørende spørgsmål, der har større betydning, end man måske umiddelbart ville tænke. Det handler i høj grad om forebyggelse, uddannelse og at undgå fremtidige trusler og sager.

Forebyggelse er en nøglefaktor i beskyttelse af både personalet og virksomheden. Gennem vores uddannelsesprogram kan ledelse og personale udstyres med de nødvendige værktøjer og viden til at minimere risici og håndtere eventuelle sager om digital chikane på arbejdspladsen.

Risiciene ved ikke at beskytte personalet og virksomheden er mange og omfatter både direkte og indirekte konsekvenser. De direkte konsekvenser er relateret til medarbejdernes mentale sundhed, hvor et dårligt arbejdsmiljø kan føre til stress, angst og i sidste ende sygemeldinger.

Fejlhåndtering af disse situationer kan medføre juridiske konsekvenser for virksomheden. Desuden kan manglende beskyttelse føre til tab af virksomhedens omdømme.

At skabe tryghed er kernen i beskyttelse af personalet og virksomheden. Det er virksomhedens ansvar at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejdertrivsel bliver prioriteret højt. At sende et klart signal om, at virksomheden værner om og beskytter sit personale, har en stor positiv indflydelse på medarbejdernes engagement og produktivitet. Overholdelse af lovkrav i forbindelse med arbejdsmiljøpolitik er ikke kun et juridisk krav, men også en grundlæggende investering i virksomhedens sundhed og holdbarhed.

Konsekvenser ved manglende eller ukorrekt håndtering

Stress, angst & depression

Familiekrise

Sygemelding

Høje advokatomkostninger

Uoverkommelige processer

Selvskade og selvmord

Hvad er inkluderet i SAFEonNETs Personalesikring?

FOREBYGGELSE

Forebyggelse af digital chikane på arbejdspladsen ved at øge bevidsthed og uddannelse på tværs af hele organisationen.

UDDANNELSE

Uddannelse af ledere og personale til at håndtere situationer med arbejdsrelateret digital chikane effektivt og omgående.

HÅNDTERING

Håndtering af arbejdsrelateret digital chikane af specialister dækket af forsikringen - uden ekstra omkostninger for virksomheden.

Løbende onboarding-webinarer af nye medarbejdere.

Webinarer og events om digital chikane, adfærd og trivsel.

Vidensunivers: Information og værktøjer.

Certificering: Uddannelse og certificering af ledelse og HR.

FORSIKRING af personalet mod digital chikane.

Personalepolitik: Viden og implementering.

Badge til hjemmeside og markedsføring.

Hvordan dækker SAFEonNET®?

Kriseberedskab bestående af Danmarks førende specialister stilles til rådighed for offeret og dennes familie, der er udsat for krænkelser online. Formålet er øjeblikkelig fjernelse af det krænkende materiale. Dette gøres ved hjælp af nedenstående steps.

Rådgivning og håndtering

Konfliktmægling

Efterforskning og dokumentation

Fjernelse af krænkende materiale fra internettet eller

Begravelse af krænkende materiale fra Google

Kontakt til politi, advokat, arbejde, medie & serverudbyder

Hjælp til politianmeldelse

Deltagelse i møder hos politi og/eller advokat

Juridisk vurdering og rådgivning

Ingen egenbetaling eller karensperiode

Badges & markedsføring

Er du interesseret i at høre mere?