DIGITAL TRYGHED
FOR DINE MEDARBEJDERE
OG DERES FAMILIER

– din forsikring mod krænkelser og overgreb på internettet

SAFEonNET® dækker mod:

Chikane og mobning

Trusler og afpresning

Falske nyheder

Falske profiler og informationer

Læk af fortrolige oplysninger

Hævnporno

Kompromitterende billeder

Hetz og ydmygelse

Sexkrænkelser

Hurtcore

Hvordan dækker SAFEonNET®?

Kriseberedskab bestående af Danmarks førende specialister stilles til rådighed for offeret og dennes familie, der er udsat for krænkelser online. Formålet er øjeblikkelig fjernelse af det krænkende materiale. Dette gøres ved hjælp af nedenstående steps.

Rådgivning og håndtering

Konfliktmægling

Efterforskning og dokumentation

Fjernelse af krænkende materiale fra internettet eller

Begravelse af krænkende materiale fra Google

Kontakt til krænker, politi, advokat, skole/arbejdsplads, medie og serverudbyder

Hjælp til politianmeldelse

Deltagelse i møder hos politi og/eller advokat

Juridisk vurdering og rådgivning

Ingen egenbetaling eller karensperiode

Konsekvenser ved manglende eller ukorrekt håndtering

Stress, angst & depression

Familiekrise

Sygemelding

Høje advokatomkostninger

Uoverkommelige processer

Selvskade og selvmord

Er du interesseret i at høre mere?