Chikane på nettet – Online chikane er en stigende trussel

Hvad er chikane på nettet?

Der er altid en bagside af medaljen, og det gælder også for vores stigende online tilstedeværelse og brug af sociale medier. Sociale medier bruges nemlig i høj grad til nemmere at komme i kontakt med andre – og det gælder også for dem, som man ikke vil kontaktes af. Det er nemmere at mobbe og udføre chikane på nettet, fordi det grundet muligheden for at være anonym kan være svært at opspore ophavsmanden. Derfor opleves det i høj grad, at den almindelige chikane er fulgt med den digitale tidsalder og blevet til chikane på nettet.

Hvornår er der tale om chikane?

Både almindelig chikane og online chikane kan være svært at definere præcist. Ifølge den officielle definition af chikane, er der tale om bevidst, ondskabsfuldt drilleri eller forfølgelse af personer og andre med det formål at diskriminere, ydmyge, svække eller true. Man kan med andre ord beskrive online chikane som digital mobning eller psykisk vold. Chikane på nettet kan både foretages af fremmede og personer, man kender. Ofte ser man dog, at digital chikane kommer det fra mennesker, som man har haft en tilknytning til. Hvis vedkommende gentagne gange forsøger at komme i kontakt med en, efter man har gjort det klart, at man ikke ønsker det, er der tale om chikane. Gøres det via sociale medier eller internettet, er det online chikane. Ofte er det små handlinger, der set i en større sammenhæng kan virke forstyrrende for offerets liv. Når det er uønskede, vedvarende og frygtskabende handlinger, der udføres via sociale og online medier, er der tale om online chikane. 

Hvornår er der tale om chikane?

Chikane online kan foregå på mange måder

I dag kan chikane online være mange ting og foregå på mange måder. Online chikane kan eksempelvis være modtagelse af trusler om fysisk eller seksuel vold. I slemme tilfælde kan der også være tale om dødstrusler. Hvis der bliver spredt rygter om en eller delt personlige detaljer online, er der også tale om online chikane. Seksuelle, nedværdigende og diskriminerende handlinger er også ofte set. Kort sagt kan man sige, at digitale handlinger, der har til formål at intimidere og nedgøre offeret, er chikane på nettet. Online chikane kan være svært at sætte en stopper for, da gerningsmanden eller –mændene på mange sociale platforme kan oprette anonyme profiler, der gør det svært at opspore dem.

Chikane på nettet rammer typisk kvinder

_methode_times_prod_web_bin_37cdad3a-3916-11ea-ad7c-b6ce6c640a19

Det er især kvinder, der udsættes for chikane på nettet. Faktisk viser en undersøgelse foretaget for Amnesty International, at intet mindre end hver 5. danske kvinde oplever online chikane[1]. Det er især seksuel, diskriminerende og nedværdigende kommentarer og handlinger, der bruges til at ramme kvinderne. 17% af alle kvinder har oplevet chikane online mindst én gang i deres liv – og 32% af disse frygter for deres fysiske sikkerhed. Derfor er online chikane et problem, og der er en stigende tendens. Samtidig er online chikane et problem, der skal ses lige så alvorligt på som almindelig chikane, da det kan have store mentale konsekvenser for ofrene.

Når man taler digital chikane i arbejdssammenhænge, er det også oftere kvinder end mænd, der bliver udsat. En undersøgelse fra Digitalt Ansvar med støtte fra Velliv Foreningen viser nemlig, at 11% kvinder og 7% mænd har oplevet digital chikane i forbindelse med arbejdet [2]

[1] https://amnesty.dk/nyhedsliste/2017/én-ud-af-fem-danske-kvinder-oplever-chikane-paa-nettet

[2] https://digitaltansvar.dk/wp-content/uploads/2021/12/Digitalt-Ansvar-2021_Digital-chikane-paa-det-private-arbejdsmarked_dec.pdf

 

Konsekvenser i privaten – og på arbejdet

Online chikane har mindst lige så mange og store konsekvenser som almindelig chikane. Imens det digitale aspekt gør det nemmere for gerningsmanden at slippe af sted med sine handlinger, gør det det sværere for offeret at undgå dem. Hvis der tikker mails, beskeder, sms’er og andre notifikationer ind på både telefon og computer, kan det være svært at flygte fra problemet. Derfor er en af de primære konsekvenser også, at ofrene ændrer deres adfærd på de sociale medier. De afholder sig fra at dele deres meninger og være aktive. Nogle går så langt som helt at lukke deres profiler ned for at undgå chikanen.

Konsekvenserne stopper dog ikke her. Er man udsat for chikane på nettet over længere tid, kan det gå hårdt ud over ens mentale sundhed. Mange oplever panikanfald, stress og en frygt for egen og familiens sikkerhed som følge af online chikane. Derudover siger mange, at chikanen påvirker deres selvværd og selvtillid i negativ retning. Ofrene oplever også søvnproblemer og koncentrationsbesvær. Desuden kan følgerne af online chikane være, at man bliver bange for at åbne mails, tage telefonen og generelt at gå ud. Samtidig frygter en fjerdedel af adspurgte ofre for deres families sikkerhed. Online chikane kan altså have store og vidtrækkende konsekvenser, både i privaten og i arbejdslivet.

Svært at finde hjælp til håndtering af chikane på nettet

For at gøre ondt værre oplever mange ofre for online chikane, at de har svært ved at finde og få hjælp til håndtering af problemet. Mange sociale platforme har anmeldelsefunktioner, som man kan gøre brug af, hvis man oplever trusler, ubehagelige kommentarer eller lignende. Dog er det langt fra altid, man kan forvente, at anmeldelsen leder til handling fra mediets side. Faktisk er det hele 40%, der synes, at sociale platforme generelt håndterer digital chikane utilfredsstillende. Samtidig foregår online chikane ofte på tværs af medier, og det kan derfor være svært at få en professionel håndtering, hvis man kontakter det enkelte medier. Som alternativ kan man vælge at gå til politiet for at få hjælp til hensigtsmæssig og professionel håndtering af den online chikane. Det er dog ikke sikkert, at det vil være en bedre løsning. Det er nemlig hele 43%, der synes, at politiet håndterer sager om digital chikane utilfredsstillende. Er man offer for digital chikane, kan det derfor være svært at vide, hvor man skal vende sig hen, når man har brug for hjælp til håndtering og støtte i forløbet.

Hjælp - chikane
sikkerhed

Beskyt dine medarbejdere mod digital chikane

Så hvad kan man egentlig gøre for at beskytte sig mod online chikane? Som virksomhed kan du gøre en indsats for at sikre dine medarbejdere mod chikane online. Med en forsikring mod online chikane og andre digitale trusler er dine medarbejdere sikret kompetent, hurtig og professionel hjælp i tilfælde af digital chikane.

Store og væsentlige fordele med en forsikring

En forsikring mod digitale trusler giver medarbejderen en følelse af tryghed. De er sikret en hurtig, professionel og optimal indsats fra erfarne fagfolk i tilfælde af online chikane. For den enkelte medarbejder er det både anonymt og omkostningsfrit at få hjælp til god og tryg håndtering af chikane på nettet.

En forsikring vil også komme virksomheden som helhed til gode. At forsikre medarbejderne mod noget så reelt som online chikane og andre digitale trusler er noget, der sender et stærkt internt signal. Det vil øge arbejdsglæden og tilfredsheden hos de ansatte. Samtidig vil professionel håndtering gøre, at eventuelle ofre for online chikane nemmere kommer over episoden og undgår sygedage, stress og andre følgekonsekvenser. Sidst men ikke mindst vil en virksomhed, der har forsikret sig, kunne sende et signal til omverdenen med et unikt badge på deres hjemmeside.