Digital mobning – mobning af børn og unge på internettet

Hvad er digital mobning?

Mobning er et gammelt fænomen. Men med digitaliseringen af vores samfund er en helt ny problemstilling opstået. I takt med at mere og mere af vores kommunikation foregår over diverse sociale medier og digitale platforme, er mobningen også rykket online. Den mobning, man tidligere forbandt med skolegårde og frikvarterer, findes nu på internettet. Det har stor betydning for både det enkelte offer og vores samfund som helhed. Digital mobning er nemlig et helt nyt fænomen, som kan være svært at håndtere og beskytte sig imod. Men gøres der ikke noget, kan det få fatale konsekvenser for de børn og unge, der udsættes for mobning på internettet.

Mobning foregår i høj grad på internettet

Den digitale mobning er et nyt fænomen, der er opstået i takt med den stigende brug af internet og sociale medier i vores hverdag. Grundet den gennemgående digitalisering er det et stadigt voksende problem – og der er intet, der tyder på, at denne udvikling vil stoppe. Internettet og sociale medier giver nemlig helt nye muligheder for og typer af mobning. I modsætning til almindelig mobning giver digital mobning ikke offeret mulighed for at kunne undslippe eller holde fri for de ubehagelige oplevelser og situationer. Samtidig kan det være svært at vide, hvem der egentlig står bag mobningen, da de kan gemme sig bag skærmen og anonyme profiler. På internettet kan man aldrig vide, hvem og hvor mange der kigger med, samt hvor hurtigt indhold kan blive delt og spredt. Derfor er digital mobning en stor trussel for både de involverede parter og samfundet som helhed.

Mobning på internettet
Digital mobning

Mange muligheder for digital mobning

Internettet giver helt nye muligheder for mobberne. Først og fremmest er det muligt for dem at gemme sig bag anonyme profiler, så man ikke kan vide, hvem der egentlig står bag mobningen. Desuden kan digital mobning udføres på et utal af måder og på tværs af medier. Eksempelvis kan krænkende og hadefuldt indhold på blogs, hjemmesider og sociale medier være en del af den online mobning. Deling af ubehagelige billeder og videoklip er også ofte set. Det gælder især seksuelt indhold, heriblandt billeder og videoer af piger og unge kvinder, der bliver delt med et uvist antal mennesker. Her er der tale om snebolds-effekten: En tilsyneladende lille ting kan pludselig udvikle sig og blive uoverskuelig stor, fordi ting hurtigt og ukontrolleret spredes og deles på de sociale medier. Der er altså flere grunde til, at online mobning kan have endnu en endnu større og mere ødelæggende effekt end almindelig mobning.

To typer af mobning online

Generelt kan man dele den digitale mobning op i to typer: Den direkte og den indirekte. Den direkte mobning vil være ubehagelige beskeder og andet indhold, der henvender sig direkte til offeret. Det kan eksempelvis være i form af SMS’er, private beskeder, tags eller kommentarer. Den anden form er indirekte og kan blandt andet være hemmelige hadegrupper, som offeret ikke selv har adgang til. Indholdet i en sådan gruppe kan virke ekstra voldsomt og ubehageligt, når offeret endelig bliver opmærksom på det. Derfor kan man ikke sige, at der er en type af digital mobning, der er bedre end anden. Det er blot vigtigt, at man er klar over, at mobning sagtens kan foregå, selvom offeret ikke selv er bevidst om det.

Danmark har et stort problem med online mobning

Det kan være svært at gennemskue, hvornår der er tale om digital mobning. Derfor er der også mange, der ikke er klar over omfanget af den. Tal fra den europæiske undersøgelse ’EU kids online – net children go mobile’[1] viser, at 21% af alle 9-16-årige er blevet udsat for online mobning inden for det seneste år. Denne undersøgelse konkluderer desuden, at mobning via digitale medier er et langt større problem i Danmark, end det er tilfældet i nogle andre europæiske lande. Hvad der er årsagen til dette, kan vi kun gisne om. Men det er vigtigt, at vi som samfund tager problemstillingen alvorligt og gør en indsats for at beskytte vores børn. Det er nemlig næppe nogen overraskelse, at den digitale mobning kan have store og langvarige konsekvenser for dem, der udsættes for det.

[1] http://netchildrengomobile.eu

Danmark

Store konsekvenser for offeret

Digital mobning kan have konsekvenser nu og i fremtiden på både et personligt og fagligt plan. Det kan gå hårdt ud over det udsatte barns psykiske tilstand og helbred, hvis det udsættes for online mobning over længere tid og ikke får hjælp til håndtering. Man vil ofte opleve, at børn, der udsættes for mobning på internettet, bliver mere indadvendte. Det gælder både i det fysiske liv og online, hvor barnet ofte vil forsøge at ”censurere” sig selv for at undgå yderligere mobning. Fordi barnet ikke har mulighed for at undslippe den digitale mobning og få ro, kan det medføre utryghed og på sigt en mere permanent stresstilstand. Samtidig vil de hadefulde og/eller krænkende ord, videoer eller billeder være med til at formindske barnets selvværd og selvtillid. Det kan i yderste konsekvens føre til selvmordstanker og selvmord. Derfor er det afgørende, at digital mobning bliver opdaget og håndteret.

Internettet glemmer ikke

Foruden for de store psykiske konsekvenser kan den online mobning også forfølge offeret langt ind i fremtiden på andre plan. I modsætning til ord, der siges i skolegården, forsvinder indhold på internettet ikke i den blå luft. Det bliver i stedet liggende, ofte på flere forskellige og sommetider utilgængelige servere. Derfor kan det virke næsten umuligt at få fjernet det krænkende indhold, der kan være spredt i forbindelse med mobningen. Det gælder fx seksuelt indhold, som ofte kan være umuligt at få fjernet helt fra internettet. Da vi også bruger internettet til at undersøge hinanden, kan dette indhold nemt blive fundet af andre – også langt ud i fremtiden. På den måde kan mobningen også få konsekvenser for offerets fremtidige karriere og privatliv.

Beskyt dine medarbejdere og deres familie

Hvis man oplever digital mobning, er det noget, der vil påvirke hele familien. Forældre vil naturligvis også opleve bekymring og stress, hvis det opdages, at deres barn eller børn udsættes for mobning online. Som virksomhed kan man tegne en forsikring, der dækker de ansatte mod digitale krænkelser som fx mobning. Denne forsikring dækker også deres hjemmeboende børn under 18 år. Hvis en medarbejdernes børn skulle blive udsat for digital mobning, vil man med en forsikring være sikret kompetent håndtering og professionel støtte, så konsekvenserne minimeres. Det kommer virksomheden til gode, da medarbejderne så vil føle sig mere trygge og glade på deres arbejdsplads. Det er samtidig et stærkt internt signal at sende, at man som virksomhed gør en aktiv indsats for at sikre den enkelte medarbejder og vedkommendes familie mod digital mobning og andre online krænkelser.

En hjælpende hånd

Professionel håndtering af online mobning

Det kan være svært at vide, hvem man skal gå til, hvis man står med et barn, der udsættes for digital mobning. Netop fordi det er et nyt fænomen, har hverken medier eller myndigheder en helt klar og effektiv plan for håndtering af online mobning. Samtidig er der flere aspekter i håndtering af mobning på internettet. Først og fremmest skal det stoppes, og de forskellige involverede parter skal nå til enighed. Det er her vigtigt, at man får professionel hjælp til at henvende sig på en hensigtsmæssig måde. Men der ligger også en stor opgave i at få fjernet indholdet fra internettet, så den digitale mobning ikke får langvarige konsekvenser. Med en forsikring er man sikker på at få hjælp til alle aspekter fra eksperter, der har mangeårig erfaring på området. Hvis man som virksomhed vil sikre sine medarbejderes og deres familiers velfærd og tryghed, så er en forsikring mod online mobning oplagt.